Sterilizacija

Sterilizacija ir dezinfekcija yra viena nuo kitos priklausomos sąvokos. Gydymo įstaigose sterilizacijos procesas sunaikina visus mikroorganizmus kartu ir jų sporas. Tai neatsiejama darbo dalis, laikantis higienos normų. Sterilizacijos procesui naudojami sterilizatoriai (garų, plazmos, etileno oksido), sterilizacijos paketai bei indikatoriai, kurie parodo ar sterilizacijos procesas buvo sėkmingas. 

SP Medikal tai 30 metų lyderiaujantis gamintojas, turintis patirties ir reikalingų žinių sterilizacijos priemonių gamyboje, bei tiekiantisprodukciją visame pasaulyje, įskaitant Europą, Vidurio Rytus bei Aziją. Būtent dėl šios sukauptos patirties skirtingose rinkose,SP Medikal kompanija pajėgi pasiūlyti visą produkcijos ir paslaugų spektrą, pilnai atitinkantį šiandienos CSSD skyriui keliamus reikalavimus. Produkcija pilnai atitinka Lietuvos Higienos normos HN 47:1-2020 reikalavimus, o taip pat tarptautinių ISO ir EN standartų reikalavimus. Testai ir indikatoriai yra tikrinti bei rekomenduojami naudoti nepriklausomų laboratorijų, institutų, tokių kaip Robert Koch, Dutch RIVM ir kt.